Sohbet

Bır yazarin günlük olaylar arasndan seçtığ bır konuyla ılgli kendne özgü görüş ve düşüncelern fazla dernleştrmeden karşsndaklerle konuşuyormuş gb anlattğ yaz türüne “sohbet (söyleş)” denr . Br dğer deyşle güncel br konuda yazarn okuyucuyla konuşuyormuş gb samm ve anlaşlr br dlle yazdğ , her türlü özentden uzak yazlara sohbet denr . Bu yaz türünde yazar , ele aldğ konuyu dernlemesne ncelemez , blmsel br spat da amaçlamaz . Yazarn amac okuyucuyla samm dyaloglar kurarak sadece düşüncelern açklamaktr . Bu yazlar genellkle gazete ve derglerde yaynlanr . Hatta gazetelerde sohbet (söyleş) ad altnda bu tür yazlarn kaleme alndğ köşelerde bulunablr . Sohbet yazlarna eskden “muhasebe” denrd .

Sohbetın özellkıler şunlar

Çoğunlukla , günlük konularn şlendğ sohbet yazlarnda konuşma senl benl br anlatm yolu seçlr .
Yazar deymlerden , atasözlernden , hatralardan , halk fkralarndan , nüktelerden , özlü sözlerden çokça yararlanr .
Sohbet türü yazlarda herkes lglendren konular seçlr .
Cümleler , konuşma üslubundadr ve genellkle devrktr .
Yazar karşsnda br varmş gb sorular sorar , cevaplar verr , düşüncelern günlük konuşma dl çtenlğ çersnde açklar .
Sohbetlerde konu uzatlmaz , fazla ayrntya grlmez , sadece konuya dkkat çeklr , anlatlanlar kantlanmaya çalşlmaz , anlatlanlara nanlmas çn br gayret ortaya konmaz .
Amaç , okuyucuyu konu üzernde düşünmeye davet etmektr .
Bu yazlar gazete ve derglerde yaymlanabldğ gb yazar bu yazlar ayrca br ktap olarak da basablr .
türünde makalede olduğu gb grş gelme ve sonuç bölümler bulunur ; ancak karşlkl konuşma havas çnde yazlmas ve açklanan düşüncelern spatlanma gereğ duyulmadan anlatlmas yönünden makaleden ayrlr .
Yazar sohbet türünde genellkle kşsel düşüncelern anlatr , bu yüzden de sohbet türü öznel br anlatma sahptr .
Sohbetle İlgl Kavramlar
Sohbet : Dostça , arkadaşça konuşarak hoş br vakt geçrme , söyleş , yârenlk , hasbhâl .
Söyleş : Arkadaşça , dostça karşlkl konuşma , hasbhâl , sohbet anlamna gelrken bu kavramn edebyattak anlam : Br blm veya sanat konusunu , konuşmay andran bçmde nceleyerek anlatan edebyat türüdür .
Hoşsohbet : Güzel ve tatl konuşan kmse .
Nükte : İnce anlaml , düşündürücü ve şakal söz , espr .
Nüktedan : Nüktel ve nce anlaml konuşarak karşsndakn düşündüren kmse .
Türk Edebyatinda Sohbet
Sohbet türünün samm havas ve bu türün okuyucuyla kurduğu scak letşmden dolay pek çok yazarmz bu yaz türünde örnekler vermştr . Bu yazarlarmzdan br ksm se bu yazlarn br ktapta toplayarak yaynlamştr . Türk edebyatnn öneml gazeteclernden br olan Ahmet Rasm bu yazarlarmzdan brdr . Sanatçnn “Ramazan Sohbetler” adl eser sohbet türündek yazlarn topladğ br eserdr . Bu türe at eserler dğer düzyaz türleryle brlkte Cumhuryet dönemnde gelşmştr . Suut Kemal Yetkn’n “Edebyat Söyleşler” , Şevket Rado’nun “Eşref Saat” , Melh Cevdet Anday’n Dlmz Üzerne Söyleşler , Nurullah Ataç’n “Karalama Defter” bu türde yazlmş yazlar çeren eserlerdr . Ayrca Cenap Şahabettn , Refk Halt Karay , Hasan Al Yücel , Attla İlhan gb yazarlarmz da bu türde eserler vermşlerdr .
kameralı sohbet – Deneme Fark
Sohbette yazarn okuyucuyla konuşuyormuş gb br anlatm vardr . Denemede se yazarn kend kendsyle konuşuyormuş gb br anlatm vardr .
Sohbette nüktelerden , halk söyleyşlernden , fkralardan yararlanlr . Sohbetn dl ve anlatm yalndr . Denemede se daha cddî br dl kullanlr .
Sohbette ksa ve yüzeysel br anlatm vardr . Amaç , yazarn okuyucuyu kend düşüncesne çekmes veya kend düşünces doğrultusunda düşünmesn sağlamasdr . Denemede se dernlemesne br anlatm vardr ve okuyucuyu etklemek , yönlendrmek gb br amaç güdülmez .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>